Κέντρο Ξένων Γλωσσών HEADWAY

Νέα Ερυθραία 2016

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή  Α’ ορόφου ( σε συγκρότημα μαγαζιών και  γραφείων ) σε κέντρο ξένων γλωσσών. Επιφάνεια  120 τμ.

ΘΕΣΗ :  Νέα Ερυθραία

ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :  Ιούλιος  2016 . Χρόνος κατασκευής  ένας μήνας.

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή  Α’ ορόφου ( σε συγκρότημα μαγαζιών και  γραφείων ) σε κέντρο ξένων γλωσσών. Επιφάνεια  120 τμ.

ΘΕΣΗ :  Νέα Ερυθραία

ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :  Ιούλιος  2016 . Χρόνος κατασκευής  ένας μήνας.

CONCEPT ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Ένα κέντρο ξένων γλωσσών δεν μπορεί να είναι μόνο ένα απρόσωπο κέντρο μάθησης απλά μιας ξένης γλώσσας. Αντίθετα πρέπει να είναι και να φαίνεται ότι είναι, ένα ουσιαστικό κέντρο γενικότερης μάθησης όπου ο μαθητής αποκτά νέες εμπειρίες διδασκαλίας μέσω υψηλής τεχνολογίας (που τον βοηθούν να κάνει  ‘’κτήμα‘’ του την ξένη γλώσσα) αλλά και με νέες χωρικές αντιλήψεις προσέγγισης των μαθητών στους χώρους διδασκαλίας μέσω συμβόλων και χρωμάτων. Χώροι με οπτική διαφάνεια, άπλετο φωτισμό και ευρύχωροι (για να μην δημιουργούν στενοχώρια (στενός –χώρος)) εξυπηρετούν τον μικρό αριθμό μαθητών (μέχρι πέντε άτομα) και βοηθούν την καλύτερη επικοινωνία δασκάλου – μαθητή.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το