Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής ΚΑΚΑΛΗΣ

Περιστέρι 2012

ΕΡΓΟ : Αναδιαρύθμιση ισογείου καταστήματος επιφανείας 110τμ και μετατροπή του σε εργαστήριο και πώληση ειδών ζαχαροπλαστικής. 

ΘΕΣΗ : Περιστέρι  / Αθήνα

ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :  Μάιος-Ιούλιος  2012

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το