Κατάστημα Υποδημάτων ROBINSON

Περιστέρι 2008

ΕΡΓΟ : Αναδιαρρύθμιση  ισογείου καταστήματος επιφανείας 40τμ και μετατροπή του σε κατάστημα πώλησης υποδημάτων

ΘΕΣΗ :  Περιστέρι / Αθήνα

ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :  Σεπτέμβριος- Οκτώβριος  2008

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το