Κρεπερί Caza De Crepa

Αγίου Μελετίου 2006

ΕΡΓΟ : Αναδιαρρύθμιση καταστήματος επιφανείας 50τμ και μετατροπή του σε κατάστημα  ‘’κρεπερί‘’.

ΘΕΣΗ :  Αγίου Μελετίου / Αθήνα

ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :  Οκτώβριος- Νοέμβριος  2006

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το