Κέντρο Ψυχολογικών Ερευνών

Νέα Φιλαδέλφεια 2005

ΕΡΓΟ : Αναδιαρρύθμιση  ισογείου καταστήματος επιφανείας 40τμ και του πίσω  ακαλύπτου χώρου του  και μετατροπή αυτού  σε κέντρο ψυχολογικών ερευνών.

ΘΕΣΗ :  Νέα Φιλαδέλφεια / Αθήνα

ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :  Μάιος – Ιούνιος  2005

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το